peter f. 'rius jílek online

Vitajte na stránke Petra F. 'Ria Jílka

 

Image 01

«Pre mňa je Jílek uzavretá téma. ... Viac o ňom nemusíme hovoriť.» Aj k takémuto záveru môže dospieť autor, ktorého literárna kritika urazí. Našťastie, nie všetci berú knihy na život a na smrť. (Ynteligenti, čo ich neberú vôbec, sa nepočítajú.) Veď literatúra je hlavne diskusia. Bez nej by to bola len fúra papiera do zberu.

Literatúre sa však venuje nielen ako publicista, ale i odborne. V rokoch 2008 až 2012 viedol na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave semináre zamerané na metodológiu, všeobecnú teóriu a interpretáciu slovenskej literatúry od začiatku dvadsiateho storočia po súčasnosť.

Slovenskú literatúru prednášal tiež zahraničným študentom na fakultnom špecializovanom pracovisku Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, kde pôsobí od roku 2008 hlavne ako lektor.

Obdobne v rokoch 2008 až 2010 pôsobil na Katedre jazykov Farmaceutickej fakulty.

V rokoch 2010 až 2012 viedol aj semináre zamerané na poetiku, rétoriku a štylistiku na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení.

V roku 2012 učil slovensky jazyk a literatúru s vlastivedou na prvom stupni súkromnej anglickej Galileo School.

V súčasnosti pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe v rámci lektorátu slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kde prednáša slovenskú literatúru dvadsiateho storočia, lexikológiu a frazeológiu, vedie k nim semináre, rovnako aj praktické jazykové cvičenia.

Okrem recenzistiky sa občasne venuje i spoločensko-politickej problematike či veľmi príležitostne vlastnému tvorivému písaniu. Jeho príspevky vyšli napríklad v Slove, Romboide, Hospodárskych novinách, RAK-u, Vlne, Fantázii, Iliterature - kde bol v rokoch 2008 až 2013 hlavný redaktor pre slovenskú sekciu -, tiež v Je to tak - slovenskej edícii Le Monde diplomatique -, Knižnej revue, Dotykoch a ďalších periodikách.

Je tiež autorom básnických textov a sleeve notes v buklete k albumu I Always Tell You... od džezového kvarteta pod vedením hudobníka a producenta Mila Suchomela, s ktorým dlhodobejšie spolupracoval ako PR konzultant. Podieľal sa i na tvorbe scenára prvého ročníka Gypsy Jazz Festivalu.

Porotcoval v literárnych súťažiach Cena cien 2007-2009, Cena Fantázie 2010 a Zrkadlenia 2013.

Pre vydavateľskú značku KK Bagala editoval knihu Tomáša Uleja Ale (2012).

Pre vydavateľský dom Albatros Media preložil z angličtiny do slovenčiny román Lauren Oliver Pandemonium (2013).

Od roku 2013 je v predsedníctve Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva.

Image 01

Literárna ambulancia je špeciálna rubrika určená začínajúcim autorom, ktorí by chceli vedieť, čo si o ich tvorbe myslí profesionálny literárny kritik.

Viac

 Ešte na stránke

Ďalšie sekcie:

  • Študenti

 

 

Najnovšie udalosti

Taxikári, Československo a homofóbia

Štvrtý diel Chorvátskeho zápisníka. (20. októbra 2013)

Literárna ambulancia #14

Rubrika určená začínajúcim autorom. (1. októbra 2013)

Je masturbácia genocígou?

Reakcia na Národný pochod za život v Košiciach (23. septembra 2013)

Nema problema? Chorvátsky zápisník

Tretí diel Chorvátskeho zápisníka na tému vstupu do Európskej únie (13. júla 2013)

História ako život - život ako história

Recenzia na knižne vydaný rozhovor Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou. (9. júla 2013)

«Kingovi som povedala, že sa bojím čítať jeho romány»

Rozhovor s Aňou Ostrihoňovou. (29. júna 2013)

Literárna ambulancia #13

Rubrika určená začínajúcim autorom. (18. mája 2013)

Životospráva, vojnoví hrdinovia a výtlky

Druhý diel Chorvátskeho zápisníka. (4. mája 2013)

100 názorov. Menšiny, predsudky, krajina

Peter F. 'Rius Jílek sa vo videu vyjadruje k intolerancii. (3. mája 2013)

Anesteziológ Hvorecký

Recenzia na zbierku poviedok Naum od Michala Hvoreckého. Aj s videorecenziou! (29. apríla 2013)